sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Nhã
Giám Đốc - 0963 02 9896

Ms Hương
Kế Toán - 0986 646 725

sản phẩm chính

Cầu chì
Cầu chì
Cầu chì
Cầu chì
Hộp đầu nối 3 ngả:220V-380V-50A
Hộp đầu nối 3 ngả:220...
Hộp đầu nối 3 ngả:220V-380V-50A
Hộp đầu nối 3 ngả:220...
Hộp đầu nối 3 ngả:220V-380V-50A
Hộp đầu nối 3 ngả:220...
Nút bấm KY 93:220V-330V-10A
Nút bấm KY 93:220V-330V-10A
Nút bấm KY 93:220V-330V-10A
Nút bấm KY 93:220V-330V-10A
Nút bấm KY 93:220V-330V-10A
Nút bấm KY 93:220V-330V-10A
Nút bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút bấm KY 91: 220V - 330V - 10A
Nút bấm KY 91: 220V - 330V - 10A
Nút Bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút Bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút Bấm KY 91:220V-330V-10A
Nút Bấm KY 91:220V-330V-10A
Hộp đầu nối 4 ngả:220V-380V-50A
Hộp đầu nối 4 ngả:220...
Hộp đầu nối 4 ngả:220V-380V-50A
Hộp đầu nối 4 ngả:220...
Bộ phích cắm 3 chân: 380V-200A
Bộ phích cắm 3 chân: 380V-200A
Bộ phích cắm 3 chân: 380V-200A
Bộ phích cắm 3 chân: 380V-200A
Hộp đầu nối: 220V-380V-100A
Hộp đầu nối: 220V-380V-100A
Hộp đầu nối: 220V-380V-100A
Hộp đầu nối: 220V-380V-100A
Thân giá đỡ tiếp điểm
Thân giá đỡ tiếp điểm
Thân giá đỡ tiếp điểm
Thân giá đỡ tiếp điểm
Hộp chống tia hồ quang
Hộp chống tia hồ quang
Hộp chống tia hồ quang
Hộp chống tia hồ quang
Gối bi treo
Gối bi treo
Gối bi treo
Gối bi treo
Má phanh công nghiệp cho xe gòng
Má phanh công nghiệp cho xe gòng
Má phanh công nghiệp cho xe gòng
Má phanh công nghiệp cho xe gòng
Má phanh cầu công nghiệp
Má phanh cầu công nghiệp
Má phanh cầu công nghiệp
Má phanh cầu công nghiệp
Bạc chống mài mòn
Bạc chống mài mòn
Má phanh công nghiệp có nhiễm từ
Má phanh công nghiệp có nhiễm từ